Werkgroepen

Kinderstroom

In het Medische Centrum de Voorste Stroom zijn verschillende zorgverleners gevestigd die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van kinderen (en hun ouders). Om door samenwerking al deze zorg goed op elkaar af te stemmen, waar nodig met elkaar te overleggen of elkaar te informeren is de zgn. “kinderstroom” opgericht.

De Kinderstroom is een samenwerkingsverband van:

 • Astrid van Noije, logopediste bij Logopedie Oisterwijk
 • Jorien van Wees, logopediste bij Logopedie Oisterwijk
 • Rosalie Pijnenburg, kinderfysiotherapeut bij Kinderfysiotherapie Oisterwijk
 • Mechthild van de Ven, kinderfysiotherapeut bij Kinderfysiotherapie Oisterwijk
 • Mayke Schopman, kindertherapeut
 • Trudy Jacobs, kinderdiëtiste bij diëtistengroep Dito

Er is regelmatig overleg waarbij we relevante informatie uitwisselen en nieuwe ontwikkelingen bespreken. Daarnaast is er 2x per jaar een groot overleg met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Hart van Brabant voor de regio Oisterwijk.

ONOO (Oncologie Netwerk Oisterwijk en Omstreken)

“Een op de drie Nederlanders krijgt te maken met kanker, de (ziekenhuis)behandelingen en eventuele nasleep daarvan”.
Veel vormen van kanker hebben een goede prognose en vergen weinig behandeling, andere zijn ingrijpender.

Indien de klachten niet van voorbijgaande aard zijn, kunnen professionals gespecialiseerd in hulp bij kanker, met u daar mogelijk nog wat aan doen. ONOO bestaat uit hulpverleners, werkzaam in Oisterwijk en omstreken, zodat u nooit ver hoeft te reizen. Een ander voordeel van ONOO is dat de huisartsen en paramedici elkaar kennen en op deze wijze makkelijker kunnen overleggen en samenwerken om u zo snel en goed mogelijk verder te helpen.

Er zijn specialisten bij betrokken die kennis van zaken hebben betreffende kanker en die met enthousiasme de handen ineen hebben geslagen om hun expertise te delen en in te zetten. Er is sprake van een periodiek multidisciplinaire overleg / intervisie en we weten van elkaars kennen en kunnen betreffende het vakgebied van kanker. Er is dus echt sprake van multidisciplinaire samenwerking.

Vanuit de Voorste Stroom nemen aan dit netwerk deel:

 • Renée van Berkel, huidtherapeute bij Huidzorg Unique
 • Thea Leussink, diëtiste bij diëtistengroep Dito
 • Astrid van Noije, logopediste bij Logopedie Oisterwijk

Deelnemers van buiten de Voorste Stroom zijn:

 • Manon van Sijll, fysiotherapeute bij Medifit Fysiotherapie
 • Henk Koper en Irma Kolen, fysiotherapeuten bij fysiotherapie Udenhout
 • Lisette van der Sande, ergotherapeute bij Ergotherapie van der Sande
 • Karin Jaeger, oedeemfysiotherapeut bij Fysiocompany
 • Yvonne van de Winkel, orthopedagoog/ (kinder- en jeugd)psycholoog/ psychotherapeut bij Psycho Consulting Brabant.

U kunt altijd contact opnemen voor nadere informatie.
Bij alle huisartsen en de deelnemende partijen ligt een folder met nadere informatie over al de verschillende disciplines voor u klaar.